Vi gør din dagligdag nemmere og sikrer dig samtidig en jævnlig opdatering af dine forsikringer, så du altid er dækket ind til den rigtige pris.

Vi klarer alt det kedelige så du kan koncentrere dig om din virksomhed og hjælper

dig når skaden sker.

Som uvildige forsikringsmæglere udarbejder vi en risikoprofil i samarbejde med dig og sørger for at sende forsikringsporteføljen i udbud, til et frit udvalg af forsikringsselskaber, som efterfølgende byder ind på opgaven.

Vi samler efterfølgende trådende på en let og overskuelig måde, så du kan træffe det

rigtige valg på baggrund af vores anbefalinger.

Elmegårdsvej 5 · 5250 Odense SV v-r.dk LinkedIn

Kontakt

Steen Søndergaard

28878800